top of page

Energieffektiviseringar

Energieffektiviserande åtgärder

Klubben har sökt och fått bidrag från Region Gotland med 197 000kr för energieffektiviserande åtgärder. Därtill är det egen insats på ca 22 000kr. Det är isolering av vindsbjälklag, byte av fönster och dörrar samt åtgärder belysning som ska genomföras och redovisas inom knappt två år

69 visningar

Comments


bottom of page