top of page

Bli medlem i VOK

Inom Visborgs OK vill vi arbeta med att ge medlemmarna möjlighet att utvecklas socialt och idrottsligt genom samverkan, samarbete och  samvaro.

För att bli medlem betalar du först in medlemsavgiften och skickar sedan in medlemsformuläret. Se nedan för mera information.

Medlemsformulär
Information om medlemskap

Medlemsavgift: 

Familj: 600 kronor

Enskild 21 år och äldre: 250 kronor

Enskild 20 år och yngre: 150 kronor 

Tävlingsavgift: (bara om du tävlar). 

Orientering: 600 kronor (21 år och äldre). Gäller inte O-ringen och liknande.

Skidor: 200 kronor (21 år och äldre). Gäller inte Tjejvasan och Vasaloppet.

Avgiftsfritt för alla upp till och med 20 år.

OBS! Viktigt att familjens samtliga namn och personnummer redovisas!

Medlemsavgiften betalas in med Swish till 123 507 7110 eller med Bank Giro till 5791-2750.

Välj typ av medlemskap
Jag vill vara aktiv inom följande idrotter:

Genom att ansöka om medlemsskap så bekräftar jag att jag har tagit del av nedanstående information

 

Behandling av personuppgifter

 

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Välkommen som medlem i VOK!

swish-QR-small1024_1.png

Har du frågor? Kontakta den ansvariga för medlemsregistret, Lena Nyström, tel:  070-62 48 109 eller lena.nyst@telia.com 

 

Kan du tänka dig att få en del av klubbinformationen via e-post? 

Maila din epostadress till: info@visborgsok.se    

                                         

Som medlem i Visborgs OK får Du möjlighet att:

- Träna och/eller tävla i orientering och/eller skidor.   

- Delta i klubbens familjeläger, träningsläger och tävlingsresor till fastlandet.

- Vara vid VOK-stugan och i egen takt springa/åka skidor i spåren eller i skogen. 

- Delta som ledare för barn, ungdomar och vuxna.     

- Aktivt arbeta vid klubbens tävlingar eller andra arrangemang.  

 

Som medlem får Du:

- Kalendarium över klubbens aktuella verksamhet.

- Inbjudningar till Orienterings- och Skidtävlingar samt läger och tävlingsresor.

- Information om vad som händer i klubben.  

- Som aktiv ingår en försäkring från Folksam. Läs mer här!

- Delta i skidtävlingar, även på fastlandet. Det är ett krav att man är medlem i en skidförening

  för att få ställa upp i tävlingar som är sanktionerade av skidförbundet.

bottom of page