top of page

Klubbens historia

Den 28 september 1945 bildades Visborgs Orienteringsklubb. En grupp militärer vid I 18 tröttnade på I18 IK och bildade en egen klubb. Det skedde på hemväg på cykel efter en orientering på norra Gotland. Dess förste ordförande blev Stig Runeborg. Medlemsavgiften fastställdes till 2 kr 50 öre.

År 1947 blev VOK medlem i Svenska Skidförbundet

År 1949 invaldes de fyra första flickorna i klubben. Alla fyra åkte skidor och orienterade – men inte på natten! Det ansågs för farligt för kvinnokroppen!

1950 - tal 

Klubbens ordförande Anders Dahlin ritade den första ”hemmaslöjdade ” kartan med olika karttecken. Den var i skala 1: 50 000 och svartvit! 

År 1959 blev banvaktsstugan vid Stora Vejde i Follingbo till salu. Den köptes in för 5000 kronor och gjordes om till klubbstuga.

1960 – tal

Spår röjdes runt VOK-stugan och i de närliggande skogarna hängde rödvita skärmar tillverkade av entusiasternas fruar! En brygghusgryta blev första renlighetsanläggningen. Senare byggdes omklädningsrum med bastu. 

Ett efterlängtat elljusspår kom till genom mycket ideellt arbete. Elljusslingan från ett misslyckat projekt vid Snäck flyttades till VOK-stugan. Från Televerket köptes 165 stolpar för 1 krona styck. 

1970 – tal

Telefon installerades i VOK-stugan, som byggs ut och får ett nytt kök. Den första snöscootern köptes in.

En danssektion bildades och ungdomsverksamheten tar fart med ”Mankan”, Folke Magnusson som entusiastisk ledare. Ungdomarna startade klubbtidningen ”Svettbladet.” Snötillgången var god och VOK startade olika skidarrangemang, bland annat ”24-timmarsloppet.”

År 1977 är VOK med och anordnar 5-dagars på Gotland. 

1980 – tal

År 1982 arrangerades VOK:s tävling ”Vårträffen” för första gången av enbart kvinnor. VOK-stugans veranda byggdes och det blev fler toaletter vid omklädningsrummen. En spårtavla sattes upp vid parkeringen.

År 1984 bildades WOK-cupen för att stimulera manliga medlemmar att delta i orienteringstävlingar.

År 1987 blev VOK ansvarig för all försäljning vid den årligen återkommande Endurotävlingen på Tofta skjutfält. Det kommer att pågå i över 30 år och utgöra en stor del av inkomsterna till klubben.

1990-tal

Orienteringsaktiviteterna rullade på under 90-talet med många ungdomar i OL-skola, lägerverksamhet och tävlingar både på Gotland och på fastlandet. Ett mångårigt arbete gav frukt och VOK blev en ”social idrottsfamilj” för många.

 

2000- tal 

Åren 2003 och 2009 anordnade VOK Veteran RM på Gotland.  

År 2006 bildades BH-ligan för att stimulera kvinnorna i VOK att fortsätta orientera. Helst vill ingen springa i ledartröjan, gul med svart BH, men gärna vinna den åtråvärda trofén ”Guldskon.”

År 2009 tog Linnea Gustafsson silver i VM sprint och två år senare tog hon guld i samma division.

2010-tal

År 2010 invigdes en Konstsnöanläggning längs den några år tidigare förnyade elljusslingan. 

2020-tal

2021 brann huset innehållande omklädningsrum och maskinrum ner till grunden. Branden var troligen anlagd. En ny byggnad innehållande omklädningsrum, dusch och bastu beräknas vara färdig år 2023.

bottom of page