top of page

Utbildning Banläggare

Föreningarna på ön har stort behov av utbildning i banläggarkort 2 och nu kan RF-SISU Gotland och GOF erbjuda Banläggarkort 2 utbildning. Se bifogat dokument för vidare information.


Inbjudan Banläggarkort 2 utbildning
.pdf
Download PDF • 184KB

31 visningar
bottom of page